Tervetuloa Jorma Jaakkolan uudistetuille kotisivuille!


Luettavaa löytyy, kun klikkaat linkkejä sinisestä palkista.

Lisää alalinkkejä tulee näkyviin klikattavaksi,
kun laitat kursorin linkin päälle.

© Jorma Jaakkola
Julkaistu alunperin 3.3.2014
Uudelleen julkaistu 8.4.2023
Päivitetty 15.3.2024
Päivitetty 16.4.2024

Hyvä lukija!

DOKUMENTIT PUHUVAT PUOLESTANI

Kotisivujani pitää lukea ilman ennakkokäsityksiä, sillä dokumentit puhuvat puolestani.
Siksi kukaan ei pysty kyseenalaistamaan asioita, joita tuon esille.

Osa valtionhallinnon dokumenteista on määrätty salaisiksi. Markan hävittämiseen - ilman lakia - liittyvän pöytäkirjan ja liitemuistion salaamiseen on osallistunut myös Korkein hallinto-oikeus.

Minulla ei ole mitään syytä vastustaa tai kritisoida EU:ta, sillä kritiikkini kohde on presidentti Koiviston valtiopetoksellinen toiminta.

Koiviston kuoleman jälkeen valtiopetoksesta vastaa silloinen pääministeri Esko Aho.

Kritiikkini ei ole minun 'musta-tuntuu'-mielipidettäni, vaan valtionhallinnon asiakirjoilla ja Koiviston muistelmilla dokumentoitua tietoa.

En syytä, enkä tuomitse, sillä syyttäminen on syyttäjän ja tuomitseminen on tuomareiden tehtävä.

Minulla on keino Suomen talouden pelastamiseen

Suomen taloustilanne johtuu valtiopetoksesta, Suomen Markan hävittämisestä Hallitusmuodon 72 §:stä ilman lakiesitystä.

Eikä kysymys ole vain markasta, vaan itsenäisen valtion valtiontalouden käyttöön tarkoitetun instrumentin ja päätösvallan luovuttamisesta jäsenmaista riippumattoman EKP:n hallintaan.

Itsenäiseen päätösvaltaan kuuluvat mm. oman rahayksikön ulkoisen arvon määrittely ja Suomen Pankin keskuspankkirahoitus.

Suomen valtion valtiontalouden hoitoon tarkoitettu päätösvalta on palautettava.

Suomen Pankin keskuspankkirahoitus

Kyse ei siis ole vain maksuvälineestä, markasta, vaan myös Suomen Pankin keskuspankkirahoituksen hävittämisestä. Oman valtion keskuspankkirahoitusta valtion ei tarvitse maksaa takaisin.

Koska omaan rahaan liittyvä päätösvalta on siirretty Euroopan keskuspankille, Suomen on oman keskuspankkirahoituksen sijasta otettava lainaa ulkomailta.

Oma raha ja siihen liittyvä päätösvalta on itsenäisen valtion raha- ja talouspolitiikan instrumentti. Ruotsissa ne ovat edelleen käytössä.

Lue lisää omasta rahasta ja keskuspankkirahoituksesta. Klikkaa sininen linkki

Työreformi vai oma raha

Lue myös Soten EY-taustasta. Klikkaa sininen linkki

Sote

Suomessa tehdyt valtiopetokset

Jokaisella kotisivuja ylläpitävällä on omat intressinsä. Minun intressini kotisivujen pitämiseen on kertoa kansalaisille Suomessa vuosina 1992-1994 tapahtuneista valtiopetoksista. Ne kaikki liittyvät Suomen liittämiseen ETA:an, EY:hyn ja EU:hun.

Kuten edellä kerroin, liittyy korkean valtiojohdon päätöksentekoon salaisia asiakirjoja.

Julkisen hallinnon asiakirjojen julkisuushan on demokratian ja oikeusvaltion perusta.

Valtiopetos on rikos, joka ei vanhene.

Valtiopetoksesta seuraa, että valtiosääntöoikeudellisesti Suomi ei ole EU:n jäsen, joten mikään EU-säännöstö ei koske Suomea.

Kerron valtiopetoksista alempana olevilla videoilla, jotka on kuvattu 30.7.2015.

Pyyntö Suomen kansalaisille

Pyydän ystävällisesti Suomen kansalaisten apua, jotta videoni ylittävät valtamedian uutiskynnyksen.

Jokaisen Suomen kansalaisen velvollisuus on jakaa tietoa videoistani koko kansalle. Videot on siis kuvattu jo 30.7.2015.

Tämän sivun alareunassa on kuvakkeet jakamista varten. Jakamalla tietoa luodaan painetta valtamedian uutisointiin ja siten Markan hävittämistä koskevan valtiopetoksen käsittelemiseksi valtakunnanoikeudessa.


Video 1


"Suomessa tehdyt valtiopetokset" -videollani, kesto 13.26, näytän salaisiksi määrätyillä valtionhallinnon dokumenteilla todistaen, että vuonna 1994 eduskuntaa harhautettiin valheellisella EMU-varaumalla Markan hävittämisessä maamme perustuslaista, HM 72 §:stä.

Klikkaa sinistä linkkiä:


Videolla näytän dokumenteilla toteen, että vuonna 1994 pääministeri Esko Aho harhautti eduskuntaa valheellisella EMU-varaumalla, joka oli tekaistu salaiseen EU-ministeriryhmän kokouspöytäkirjaan 16/93 20.12.1993. Euro-päätöksenteko eli Hallitusmuodon 72 §:ään kirjoitetusta markasta luopuminen ilman lakia oli valtiopetos.

KORKEIN HALLINTO-OIKEUS MUKANA SALAAMISESSA

Korkein hallinto-oikeus ryhtyi em. pöytäkirjan 16/93 20.12.1993 salaamisen vahvistamisella suojelemaan valtiopetokseen osallistuneita eli Markan laittomassa hävittämisessä mukana ollutta korkeata valtiojohtoa - presidentti Mauno Koivistoa ja EU-ministeriryhmää.

Suomi ei siis ole oikeusvaltio, eikä demokratia.

Demokratian ja oikeusvaltion perusta on, että julkisen hallinnon päätöksentekoon liittyvät asiakirjat eivät saa olla salaisia.


EFTA-SOPIMUS PELASTAA

Jotkut pelkäävät valtiopetoksen selvittämisen seurauksena brexitin kaltaisia vaikeuksia EU:n kanssa käytävässä kaupan käynnissä. Niitä ei kuitenkaan tarvitse pelätä, sillä Suomella on olemassa EY:n kanssa tehty EFTA-sopimus.

Video 2

Toisella videollani, Koiviston konklaavi - ilman musiikkia", jonka kesto on18.40, kerron valtiopetosten lisäksi Suomen ainutlaatuisen perustuslain ETA-/EY/EU-sopeuttamisesta - jo etukäteen vuosina 1992 ja 1993."

Klikkaa sinistä linkkiä:

Koiviston konklaavi

Klikkaa sinisestä linkistä lisätietoa Koiviston konklaavi


Kokemäen Jalonojalla 13.3.2024, salaisen EMU-varaumapöytäkirjaotteen jo 1.12.1999 saaneena

Jorma Jaakkola, Kokemäki
Kokoomuksen jäsen numero 69267
044-230 2707


Lisää tietoa

Päivitetty 18.8.2021

Myös EU:n elpymispaketin, Suomen metsiä koskevan EU:n ilmastopaketin ja metsätaksonomian johdosta suomalaisten pitäisi herätä.


Mainittakoon, että Eduskunta käsitteli elpymiskokonaisuuden nykyisen EU-mukautetun perustuslain 96 §:n mukaan ("Puhemiesneuvosto voi päättää tällaisen asian ottamisesta keskusteltavaksi myös täysistunnossa, jolloin eduskunta ei kuitenkaan tee päätöstä asiasta.") pääministerin ilmoituksena jo 9.9.2022.

Miksi pääministerin ilmoitus? Sen jälkeenhän eduskunta vain keskustelee, mutta ei äänestä!

Siksi, että EU:n asetus on kovinta säännöstöä, josta ei Suomen eduskunta, eivätkä minkään muunkaan jäsenmaan parlamentit äänestä, sillä asetus tulee voimaan suoraan jäsenyyden velvoitteena.

Klikkaa sininen linkki

Pääministerin ilmoitus oli siis 9.9.2020. Milloin on päivätty päämisterin ilmoitukseen liittyvä asetus?

Tässä on 28.5.2020 päivätty asetus:

"EUROOPAN KOMISSIO

Bryssel 28.5.2020

COM(2020) 441 final

2020/0111(NLE)

Ehdotus

NEUVOSTON ASETUS

Euroopan unionin elpymisvälineen perustamisesta covid-19-pandemian jälkeisen elpymisen tukemiseksi"


Otsikko ja sitaatti kertovat, että pääministerin ilmoitus liittyy kyseiseen asetukseen:

"Yhdenmukaisuus unionin muiden politiikkojen kanssa

Euroopan unionin elpymisvälineestä, jäljempänä ’Euroopan elpymisväline’, rahoitetaan toimenpiteitä ja toimia, jotka on tarkoitus toteuttaa Euroopan unionin elpymissuunnitelman mukaisesti. Liikkeeseenlaskulla kerätyt varat käytetään seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen sisältyviin unionin ohjelmiin seuraavilla osa-alueilla:"

Klikkaa sininen linkki

NEUVOSTON ASETUS

EUN VIRALLINEN LEHTI

Pääministeri Marin siis antoi 9.9.2020 Elpymisvälineestä pääministerin ilmoituksen.
Milloin Elpymisväline oli EU:n virallisessa lehdessä?

Elpymisväline oli jo 16. heinäkuuta 2020 EU:n virallisessa lehdessä sivuilla C 364/124-C 364/131.
Klikkaa sininen linkki todisteeksi.

Elpymisväline EU:n virallisessa lehdessä


Huom! Myös euro tuli Suomessa voimaan EY-asetuksella!

Olen tehnyt kirjoituksia, klikkaa siniset linkit:

"Miten Suomi pelastetaan?"

"Miten Suomi pelastetaan? -laajempiversio!

Suomen ulkopolitiikasta (ETA-/EY-/EU-politiikasta) määrännyt presidentti Koivisto oli valtiopetoksista vastuussa ja Koiviston kuoltua vastuussa on ensisijaisesti silloinen pääministeri Esko Aho, joka toteutti Koiviston toivomukset.

Minulla ei ole mitään syytä vastustaa tai kritisoida EU:ta, sillä kritiikkini kohde on presidentti Koiviston valtiopetoksellinen toiminta. Koivisto oli tehnyt poliittisen päätöksensä euroon (Maastrichtin sopimus) menemistä jo joulukuussa 1991. Ks. alempaa Koiviston muistelmakirjan teksti keskustelusta pääministeri Esko Ahon kanssa 20.12.1991.

Vastaan kotisivuni sisällöstä henkilökohtaisesti.

Kotisivuni aiheet ovat Suomen tulevaisuuden kannalta vakavia, joten toivon, että kotisivuni lukijat viestittävät esille tuomiani suomalaiseen yhteiskuntaan syvällisesti vaikuttaneita ja Suomen taloudelliseen tulevaisuuteen ratkaisevasti vaikuttavia lähihistorian vaiettuja ja salattuja asioita sosiaalisessa mediassa ja myös internetin ulkopuolella.

SAULI NIINISTÖN PALJON KERTOVA PUHE

On hienoa, että istuva Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö on kansanedustajana ollessaan ajatellut ja puhunut itsenäisesti! Eduskunnan pöytäkirjaan nimittäin on kirjattu koko joukko kansanedustaja Sauli Niinistön puheita, joista kokoomuslaisena presidentin tekijänä voin olla ylpeä.

Tässä on todella hieno sitaatti Eduskunnan pöytäkirjasta sivulta 2718, keskiviikkona 17.6.1992:

"Ed. Niinistö: Arvoisa puhemies!

Olen useaan otteeseen parin viime vuoden aikana tässäkin salissa todennut, että EY-jäsenyys tulee merkitsemään dramaattista muutosta suomalaisessa oikeusjärjestelmässä ja että tuo dramaattinen muutos väistämättä heijastuu myös suomalaiseen poliittiseen järjestelmään. EY-selonteko osoittaa, että näin tulee käymään.

Tässä tilanteessa kannattaa esittää yksi kiteytetty kysymys, ja se on se, minkälaisen arvon me Suomessa annamme omille perustuslaeillemme. Nimittäin EY-jäsenyyden myötä me annamme EY:n oikeusjärjestykselle, EY-oikeudelle, erittäin suuren arvon. Me annamme sille niin suuren arvon, että me sitoudumme siihen, että jos Suomessa on tullut säädettyä EY-oikeuden kanssa ristiriidassa oleva laki, EY-tuomioistuin saa soveltaa suoraan EY-oikeutta, siis mitätöidä sen suomalaisen eduskunnan ratkaisun, joka on ristiriidassa EY:n käsitysten kanssa."

Edellä olevassa tekstissä ei ole kokoomuslaiselle tämän päivän taloustilanteessa mitään hävettävää, päinvastoin.

Klikkaa sininen linkki Niinistön puheita eduskunnassa ja perustuslaki

PRESIDENTTI ANTOI TEHTÄVÄN PÄÄMINISTERI AHOLLE

Edellä olevasta linkistä löytyy myös alla oleva (edellä mainitsemani) sitaatti, joka on Koiviston muistelmista “Historian tekijät Kaksi kautta II, sivulta 534 alkaen:

“ETA-neuvottelut saatiin ensimmäisen kerran päätökseen 22. lokakuuta 1991. Sittemmin EY-tuomioistuimen tulkinnan vuoksi neuvottelut jouduttiin vielä käynnistämään uudelleen. Tulokseen päästiin helmikuussa 1992. Tämäkin neuvottelutulos jouduttiin vielä käymään uudelleen läpi, kun Sveitsi hylkäsi ETA:n kansanäänestyksessään. Lopullisesti ETA-sopimus allekirjoitettiin maaliskuussa 1993 ja ETA tuli voimaan vuoden 1994 alussa. EY päätti joulukuun 9. päivänä 1991 huippukokouksessaan Maastrichtissa asettaa yhteisön tavoitteeksi kiinteämmän raha- ja talous- sekä poliittisen unionin. Kokouksessa otettiin myös myönteinen kanta yhteisön laajentumiseen. Jäsenyysneuvottelut ilmoitettiin voitavan aloittaa seuraavana vuonna.

Joulukuun 20. päivänä keskustelin tilanteesta Ahon kanssa.
Sanoin: “Mitä olen omalta osaltani pyrkinyt aikaansaamaan, on se, ettei haaskattaisi vaihtoehtoja. Välillä oli vaara, että ETA-hommaan ei suhtauduttaisi vakavasti. Halusin korostaa sen merkitystä, sitä, että se kuitenkin on hyvin tärkeä aikaansaada. Se on turvallinen vaihtoehto siinä tapauksessa, että muut vaihtoehdot jäävät toteutumatta.

Toinen peruslähtökohta minulla on ollut pyrkiä kaikin keinoin välttämään sitä, ettei tasavallan presidentin asema ja päätöksenteko tulisi tarpeettomasti esille.

Asiaa pitäisi kaikin tavoin pyrkiä hoitamaan parlamentaarisesti sillä tavalla, että hallitus asiaa käsittelee. Tietysti on hyvä, että minäkin olen tietoinen, mitä tapahtuu. Jos näyttäisi siltä, että tapahtuisi jotakin, joka minusta olisi vähemmän perusteltua, niin sitten minä sanoisin. Näkemykseni on, että ratkaisevat päätökset tehdään aika pian.”


Maaliskuussa 2013 allekirjoittaneelle valkeni valtiopetoksen tunnusmerkistö:

Valtiopetos ei rikoksena vanhene.

Valtiopetokset on vaadittava oikeuskäsittelyyn valtakunnanoikeudessa.


Kokemäellä 15.3.2024

Jorma Jaakkola, Kokemäki
Kokoomuksen jäsen numero 69267
044-230 2707

Julkaistu alunperin 3.3.2014
Uudelleen julkaistu 8.4.2023
Päivitetty 15.3.2024


Voit lähettää viestiä sähköpostiini klikkaamalla sinistä linkkiä

"Ota yhteyttä"

Voit jakaa tietoa kotisivustani alla olevien sosiaalisen median linkkien avulla.